Derfor skal du huske at bruge sikkerhedsbriller

Det er vigtigt at beskytte dig selv, mens du er på arbejdspladsen. Tænk blot på, hvor meget der gøres for, at du kan færdes sikkert. Der findes både hjelme, sikkerhedssko, høreværn, håndværk – og så er moderne udstyr dertil designet med nedlukningsmekanismer, så værktøj og apparater stopper, hvis de ikke bruges hensigtsmæssigt.

I dette indlæg skal vi dog fokusere på sikkerhedsbriller – altså beskyttelse af dine vigtige, men sårbare øjne.

Hvad er sikkerhedsbriller – og hvad gør de?

Sikkerhedsbriller er designet til at beskytte dine øjne. Brillerne findes i rigtig mange typer og med forskellige funktioner. Nogle synes, at brillerne kan være irriterende – især hvis de skal på som dobbeltlag over almindelige briller! Her er det dog vigtigt at have for øje, at man også kan få sikkerhedsbriller med styrke – som passer til netop dit syn.

Sikkerhedsbriller altoverskyggende formål er naturligvis at beskytte øjne og øjenomgivelser. Det gør de ved at forhindre, at dine øjne kan blive ramt af fragmenter, stålsplinter, farlige væsker eller støv. Det er nemlig vigtigt, da øjnene er sarte og let kan få påført alvorlige – livsændrende – skader. Af samme årsag er det et krav med sikkerhedsbriller på mange arbejdspladser.

Vælg de korrekte sikkerhedsbriller

Når du skal bruge sikkerhedsbriller, er det vigtigt, du vælger de rette til dig selv og arbejdstypen. Brillerne skal sidde godt og må ikke føles irriterende. Det er nemlig ofte sidstnævnte, som fører til at folk lader dem ligge, hvormed risikoen for at få skader stiger.

Vælg derfor briller, som egner sig til brugsformålet og som føles komfortable, når de sidder på dit hoved. Vores bedste råd er, at du henvender dig til en forhandler af professionelle sikkerhedsbriller og får en snak om, hvad de kan tilbyde dig. Husk at du kan tage en snak med din arbejdsgiver, så du kan få denne til at betale for de omkostninger, der kan være i forbindelse med at få et par gode beskyttende briller – især hvis du skal have sikkerhedsbriller med indbygget styrke.

Written by