Dansk erhvervsliv bliver grønnere

Dansk erhvervsliv er midt i en bemærkelsesværdig forvandling. Som global opmærksomhed omkring klimaforandringer og bæredygtighed vokser, arbejder danske virksomheder hårdt hver dag for at tilpasse sig kravene og behovet for en grønnere fremtid. Men hvordan arbejder det danske erhvervsliv på at implementere grønne initiativer og de udfordringer, de står over for?

Vi skal nå i mål

Med Danmarks ambitiøse målsætning om at reducere CO2-udledningerne med 70 procent inden 2030 og være klimaneutral inden 2050, har bæredygtighed og grøn omstilling aldrig været vigtigere. Virksomheder i alle sektorer erkender behovet for at tilpasse sig disse mål for at forblive konkurrencedygtige i en global økonomi, hvor klimabevidste forbrugere og investorer bliver stadig mere magtfulde.

Energisektoren i front globalt

Danmarks energisektor er en pioner inden for grøn omstilling. Virksomheder som Ørsted har forvandlet sig fra at være fossile kraftværker til at være førende inden for vedvarende energi. Sol- og vindenergi har erstattet kul og olie som primære energikilder, og dette har ikke kun reduceret CO2-udledninger, men også skabt flere jobs og eksportmuligheder.

Transportsektoren står også over for store ændringer. Dansk erhvervsliv investerer i elektriske og brintdrevne køretøjer og arbejder på at skifte til mere bæredygtige logistikløsninger. Samtidig ser vi en stigning i delt transport, som gør det lettere for forbrugerne at dele biler og transportmidler og dermed reducere CO2-udledninger.

De mindre virksomheder er udfordrede

Selvom større danske virksomheder er godt på vej mod den grønne omstilling, står de små og mellemstore virksomheder, SMV’erne, over for særlige udfordringer. Mangel på ressourcer og kapital kan gøre det sværere for SMV’erne at investere i grønne teknologier og processer. Her bør man, fra regeringens side, have fokus på støtteordninger, som kan give de små virksomheder et løft, der gør dem i stand til på lige fod at melde sig ind i den grønne omstilling.

Også kommunerne skal på banen

Ifølge Dansk Erhverv bør kommunerne bidrage til den grønne omstilling ved at skabe incitamenter, reguleringer og samarbejde, der fremmer grøn innovation, grøn transport, energieffektivitet, bæredygtig byplanlægning, uddannelse inden for grønne sektorer, cirkulær økonomi og fremme af bæredygtige indkøb. Det skal gøres i tæt samarbejde mellem erhvervslivet og kommunerne for at opnå fælles mål inden for bæredygtighed og miljøbeskyttelse.

Ikke i mål endnu

De største ”grønne udfordringer” for dansk erhvervsliv i nærmeste fremtid er dog fortsat følgende:

Fossile brændstoffer

Nogle industrier bruger stadig meget olie og gas, der forurener. Det er svært at skifte til mere miljøvenlige alternativer.

Høje omkostninger

Det at investere i grøn teknologi og ændre hele sin arbejdsgang kan betyde store regninger for virksomheder.

Komplekse regler

Nogle regler og love om miljøbeskyttelse kan være svære at tolke og efterleve for mange virksomheder.

Grønne forsyningskæder

Det er udfordrende at ændre forsyningskæder, så de er mere bæredygtige og mindre skadelige for miljøet.

Hvis disse problemer skal løses – og det skal de – kræver der samarbejde mellem virksomheder, regeringen og samfundet som helhed.

Læs mere om energi og miljø på Dansk Handel og Erhverv.

Written by