Vælg en it-leverandør med en ISAE 3402-erklæring

Står du overfor at skulle vælge en ny it-leverandør til din virksomhed, er det vigtigt, at du undersøger forskellige leverandører for at dine det bedste match til lige præcis din virksomhed. Her spiller tillid og troværdighed en stor rolle, da det er altafgørende for et velfungerende samarbejde, at der er tillid til hinanden.

Der kan være forskellige faktorer, der spiller ind, når du skal vælge den rette it-leverandør – og der kan selvfølgelig også være store forskelle alt efter hvilken type leverandør, du søger.  Der vil naturligvis være forskel i dine krav til hhv. et softwareudviklingshus, hardwareleverandør, dataanalysevirksomhed, konsulenter m.v.

Søger du fx et softwareudviklingshus eller en dataanalysevirksomhed eller lignende, kan det være en fordel at vælge en virksomhed, der har en ISAE 3402-erklæring.

Hvad er en ISAE 3402 erklæring?

ISAE 3402 er en international standard, der evaluerer og rapporterer på leverandørens kontrollerede processer og forretningspraksis. ISAE står for International Standard on Assurance Engagements.

Erklæringen udstedes af en revisor, og er en uafhængig vurdering af en virksomheds interne kontrolmiljø. Der er to typer af ISAE 3402-erklæringen: Type 1 og Type 2. Type 1 er et øjebliksbillede, mens Type 2 dækker over en given periode på typisk ét år – her ses der altså et år tilbage.

Har din virksomhed behov for at outsource kritiske forretningsprocesser, data m.v. til en samarbejdspartner, er det derfor vigtigt, at denne samarbejdspartner har en ISAE 3402-erklæring. Det er din sikkerhed for, at der er styr på it-sikkerheden, kontrolprocesser m.v.

ISAE 3402-erklæringen styrker tilliden og troværdigheden

Når din udvalgte it-leverandør har en ISAE 3402-erklæring, kan du have stor tillid til leverandøren. Leverandøren har nemlig gennemgået den omfattende, eksterne revision, der er nødvendig for at opnå erklæringen. Det betyder, at de har implementeret effektive kontroller og processer, som sikrer kvaliteten af deres tjenester og ydelser.

Reducér risikoen og forbedr din compliance

Når din it-leverandør har en ISAE 3402-erklæring, reduceres din risiko, da du med sikkerhed ved, at leverandøren har effektive kontroller og procedurer. Risikoen for fejl og manglende overholdelse af relevante love og regler reduceres altså.

Derudover kan it-leverandørens ISAE 3402-erklæring også bidrage til at lette arbejdet med at sikre overholdelse af lovgivningen. It-leverandøren er nemlig allerede blevet vurderet i forhold til bestemte standarder og krav, og derfor kan du og din virksomhed også være sikker på, at leverandøren opfylder de nødvendige compliance-krav.

Frigiv interne ressourcer

Der er også mulighed for, at du kan frigive interne ressourcer i din virksomhed; ressourcer, der ellers ville være brugt på at overvåge og kontrollere it-leverandørens aktiviteter. Når du vælger en it-leverandør med en ISAE 3402-erklæring, kan du i stedet bruge disse ressourcer på kerneaktiviteter og forretningsmæssige initiativer, der understøtter din egen virksomheds vækst og udvikling.

Forbedret styring af outsourcingforhold

En ISAE 3402-erklæring gør det nemmere for din virksomhed at styre outsourcingforholdene, da erklæringen sikrer klarhed og gennemsigtighed i leverandørens processer. It-leverandøren har en omfattende rapport om de kontrollerede processer. Ved hjælp af denne, kan du og din virksomhed bedre vurdere og forstå risiciene og fordelene ved at outsource specifikke opgaver eller tjenester.

Derudover letter ISAE 3402-erklæringen også samarbejdet med leverandøren, da der etableres klare forventninger og ansvarsområder, hvilket minimerer risikoen for misforståelser og konflikter.

Written by