Negative tankemønstre: Sådan tackler du dem

Hvad er negative tankemønstre?

Negative tanker er vanemæssige tanker som, skaber negative emotionelle følelser. Tankerne er som regel irrationelle og medvirker til at det er udfordrende at nå vores mål og kunne engagere os i positive adfærdsmønster. For mange kan det være svært at erkende på egen hånd, at man oplever negative tankemønstre, men ved hjælp fra kognitiv terapi, bliver det muligt at lære hvordan man kan identificere usunde tankemønstre, bearbejde dem og erstatte dem med sundere tankemønstre.

Hvordan tackler man negative tankemønstre?

Der findes flere værktøjer til at tackle negative tanker. En måde hvorpå man selv kan arbejde med at tackle negativ tanker er ved at skrive tankerne ned på papir. Ved at skrive tankerne ned på et papir kan det på perspektivet væk fra den følelsesmæssige reaktion, som tankerne kan forårsage. Nedskrivning af sine tanker giver mulighed for at bearbejde dem bedre, og hjælpe en til at udfordre de negative tanker, som dukker op. Negative tankemønstre kan være meget svære at ændre og håndtere, men ved hjælp fra effektive øvelse og engagement, bliver det muligt at  ændre dem. Når man bliver gjort opmærksom på negative tankemønstre, skabes der et udgangspunkt for at kunne bearbejde dem og  overvinde dem.

Kognitiv terapi

Kognitiv terapi er en terapiform, som hjælper med at kunne vurdere tanker mere objektivt. Gennem kognitiv terapi bliver man bedre til at udfordre irrationelle og uhensigtsmæssige tanker, og få en sundere måde at tænke på. Kognitiv terapi er en terapiform, som hjælper dig med at undersøge og ændre de tanker, årsager som ligger til grund for din adfærd. Terapien hjælper dig til at lære hvordan du kan tænke på en mere afbalanceret måde, så dine følelser bliver mindre intense og din adfærd mere konstruktiv. Den kognitive terapi gør dig i stand til at genkende og tackle negative tankemønstre. Kognitive strategier indebære at man bliver i stand til at udfordre irrationelle tanker, og afprøve nye måder at tænke på. Mange har effekt med at føre tankedagbog og anvende forskellige afslapningsteknikker.

Det er vigtigt at huske, at det kræver tid, øvelse og engagement at ændre tankemønstrene permanent. Oplever du negative tankemønstre, bør du overveje at søge professionel hjælp hos en kvalificeret kognitiv terapeut. Terapeuten giver dig støtte og vejledning i forløbet. Ved at bruge de rigtige værktøjer og teknikker, er det muligt at erstatte dine negative tanker med positive tanker.

Written by