Hvem skal afsted på et arbejdsmiljørepræsentant kursus?

Det er lovpligtigt, at alle medarbejdere, der er arbejdsmiljørepræsentanter eller arbejdsledere i en AMO, skal gennemføre et arbejdsmiljørepræsentant kursus. Denne uddannelse er med til at sikre, at de er i stand til effektivt at udføre deres opgaver og ansvar med hensyn til sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen. Selv om det ikke er et krav, at direktører eller ejere af en virksomhed skal deltage i et arbejdsmiljørepræsentant kursus, anbefales det kraftigt, at de gør det for effektivt at kunne støtte og fremme en sundheds- og sikkerhedskultur på arbejdspladsen.

Det er op til virksomheden at finde ud af, hvem der skal deltage på et arbejdsmiljørepræsentant kursus. Vedkommende kan være alt fra lærlinge til fastansatte medarbejdere, der er beskæftiget i mere end ti timer ugentligt. På et arbejdsmiljørepræsentant kursus lærer medarbejderen de nødvendige ting, for at han eller hun kan videregive de mest nødvendige informationer tilbage på arbejdspladsen.

Et arbejdsmiljørepræsentant kursus henvender sig til sikkerheds- og sundhedsrepræsentanter eller til dem, der ønsker at blive sikkerheds- og sundhedsrepræsentanter. Kurset dækker en række emner, herunder risikovurdering, undersøgelse af arbejdsulykker og forebyggelse af arbejdsskader. Efter kurset vil deltagerne være i stand til at varetage deres rolle som sikkerheds- og sundhedsrepræsentanter på kompetent vis. Du kan tilmelde dig et arbejdsmiljørepræsentant kursus på https://arbejdsmiljoegruppen.dk/.

Hvad er man i stand til efter et arbejdsmiljørepræsentant kursus?

Det er vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanten har et indgående kendskab til arbejdsmiljø på arbejdspladsen, så de effektivt kan repræsentere medarbejderne og hjælpe med at løse eventuelle problemer. For at kunne gøre dette skal de gennemgå en indledende uddannelse og derefter regelmæssigt genopfriske deres viden.

Arbejdstilsynet kræver, at alle arbejdsmiljørepræsentanter har gennemgået et arbejdsmiljørepræsentant kursus inden for tre måneder efter, at de er blevet valgt.

Arbejdsmiljørepræsentanten er ansvarlig for at sikre, at medarbejderne har den viden og de færdigheder, der skal til for at udføre deres opgaver på en sikker måde. Arbejdsmiljørepræsentanten bør derfor gå i spidsen for koordineringen af sundheds- og sikkerhedsuddannelse for de ansatte. Dette omfatter både grunduddannelse og genopfriskningskurser. Arbejdsmiljørepræsentanten bør også sikre, at medarbejderne holdes ajour om ændringer i arbejdsmiljøet, som kan påvirke deres sundhed og sikkerhed. Alt dette bliver repræsentanten klædt på til på et arbejdsmiljørepræsentant kursus.

Hvilken status har du efter et arbejdsmiljørepræsentant kursus?

Når du er kommer hjem fra dit arbejdsmiljørepræsentant kursus, så skal du efter arbejdsmiljøloven have ”en rimelig tid til rådighed til at varetage dine pligter i arbejdsmiljøarbejdet”. Det skal selvfølgelig aftales nærmere med ledelsen, så alle er klar over, hvad det indebærer.

I forhold til din status på arbejdet, så ændrer din kontraktuelle situation sig også. Når du kommer hjem fra et arbejdsmiljørepræsentant kursus, så er du nemlig under samme beskyttelse som en tillidsmand inden for det samme faglige område. Arbejder du et sted uden en overenskomst, så er der derimod ikke samme beskyttelse. Du kan i øvrigt sagtens være både tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant i din virksomhed. De to poster skal du vælges særskilt, de må ikke vælges på en gang i et samlet valg på arbejdet ifølge de gældende regler på området pt.

 

 

 

 

 

 

 

Written by