HTML5 banner

Bannerannoncering på Google

Google er en af de helt store aktører når det kommer til online annoncering, og her er bannerreklamer ingen undtagelse. Ved hjælp af Google og dets displaynetværk kan annoncører uploade deres bannere og annoncere på millioner af sites verden over. Denne type af annoncering på Google kaldes Display Annoncering og dette værktøj kan åbne dørene for målrettet annoncering baseret på enormt meget data om brugerne, samtidig med at annoncøren kan til- og fravælge specifikke placeringer.

Ved hjælp af knivskarp segmentering af målgrupper og placeringer, kan bannerreklamer udgøre et enormt stort potentiale, der kan øge salget og kendskabsgraden markant.
Dette betyder også, at bannere kan målrettes remarketing-målgrupper som færdes på tværs af platforme, enheder og hjemmesider.

 

HTML og HTML5 banner

Udover de grafiske krav til et banner, er der også en del tekniske krav.
Det gælder både størrelsen og layoutet af banneret, men også filens specifikationer.
Et af de mest populære bannerformater er et HTML5 banner, der er et interaktivt banner og er, som beskrevet, et bevægende banner med skiftende elementer eller animationer. Et HTML5 banner har ofte højere klikrate end et stillestående banner, og er derfor ofte det foretrukne format blandt annoncører. Der stilles typisk også krav til bannerets størrelse, dets layout, animationslængde og meget mere. Alt efter hvor du ønsker at placere banneret er der krav til hvor stort banneret er, samt dets opløsning.

 

Hvad koster bannerproduktion?

Som beskrevet varierer produktionen af bannerreklamer i kompleksitet. Et banner kan laves i mange forskellige størrelser for at øge distributionsmuligheder ved programmatic-systemer, eller kun i få versioner. Dertil kan banneret været et simpelt banner, enten stillestående eller med få og simple animationer. Der kan også kreeres et længerevarende banner med flere elementer og som bliver tilpasset forskellige størrelser.

Alle disse overvejelser resulterer i en plan for produktionen som dermed afgør prisen.

 

Konsultér eksperter i online annoncering

Har du brug for hjælp til enten produktion af dine bannerreklamer eller blot distributionen af disse på fx Google Displaynetværket, så kan Berthu & Co hjælpe dig med at optimere dine annoncekroner og dermed effektiviteten af dine online annoncer.
Med professionelle grafiske værktøjer og kendskab til annonceringsplatforme kan den optimale strategi lægges.

Written by